Rau hữu cơ sản xuất tại Hội An được bán theo hình thức giao trực tiếp đến tay người tiêu dùng đối với những đơn hàng từ 5kg trở lên / 1 địa điểm giao hàng.

Đối với những đơn hàng ít hơn, khách hàng đến nhận rau tại địa chỉ 57 Trần Phú - Hội An.

 

Hãy gọi cho chúng tôi:

01646 603 606

 

Hoặc email đến:

rauhuucohoian@gmail.com

để đặt hàng.

 

Cà chua

Nguồn gốc:

Nhóm Thanh Đông, Nhóm Cánh Én

Thời gian có:

Giá: 30,000

Búp su

Nguồn gốc:

Nhóm Thanh Đông, Nhóm Cánh Én

Thời gian có:

Giá: 18,000

Su hào

Nguồn gốc:

Nhóm Thanh Đông, Nhóm Cánh Én

Thời gian có:

Từ tháng 1 đến tháng 3

Giá: 18,000

Xà lách

Nguồn gốc:

Nhóm Thanh Đông, Nhóm Cánh Én

Thời gian có:

Tháng 9 đến tháng 3

Giá: 50,000