Trang chủ Nhóm sản xuất Nhóm Cánh Én

Nhóm Cánh Én

Nhóm rau hữu cơ vườn Thực nghiệm Cánh Én

Vườn thực nghiệm rau hữu cơ Cánh Én

Vườn thực nghiệm rau hữu cơ Cánh Én có diện tích 1,000 m2, bao gồm 06 cán bộ tại Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị (ACCD) và 01 cán bộ nghỉ hưu tham gia sản xuất. Khu vườn được chia thành 4 hộ sản xuất với diện tích từ 100 - 300 m2.

Xuất phát từ mong muốn được lan tỏa mô hình sản xuất hữu cơ đến với cộng đồng xung quanh, tạo cảnh quan trong khuôn viên sinh hoạt cộng đồng Cẩm Thanh và cải tạo khu đất không canh tác lâu năm. ACCD phối hợp với Hội phụ nữ xã Cẩm Thanh và các bạn sinh viên đến từ chương trình Đại học Không giảng đường Khóa mùa hè 2015 đã bắt đầu cải tạo và đi vào sản xuất từ tháng 07.2015.

Hơn hết, khu vườn cũng là nơi thỏa mái để chia sẻ và gắn kết yêu thương giữa mọi người với nhau, với cộng đồng xung quanh và thiên nhiên. Tại đây, các cán bộ ACCD, tình nguyện viên, sinh viên được thực hành trải nghiệm sản xuất theo qui trình hữu cơ, thử nghiệm những giống mới, kỹ thuật mới để cùng nhau học tập và chia sẻ kinh nghiệm.

Các thành viên tham gia sản xuất: 

  1. Bà Đặng Thị Thu Hằng – cán bộ ACCD (1971)
  2. Bà Vũ Thị Tuyết Trinh – cán bộ nghỉ hưu 
  3. Bà Lê Thị Hoài Thương – cán bộ ACCD (1993)
  4. Bà Đặng Thị Vi Vi – cán bộ ACCD (1991)
  5. Bà Lê Hoàng Phương Vỹ – cán bộ ACCD (1992)
  6. Ông Trần Việt Duy – cán bộ ACCD (1988)
  7. Bà Trần Nhật Lệ – cán bộ ACCD (1986)