Trang chủ Nhóm sản xuất Nhóm Thanh Đông

Nhóm Thanh Đông

Nhóm rau hữu cơ Thanh Đông - Cẩm Thanh.

                    http://hoianorganic.com.vn/nhom-san-xuat/nhom-thanh-dong-c17.html

 

     Thành lập từ tháng 1.2013, với 8 hộ gia đình tham gia sản xuất trên diện tích 6,380m2 - nhóm Rau hữu cơ Thanh Đông là hoạt động của Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ tại Thanh Đông - Cẩm Thanh“ do UBND xã Cẩm Thanh thực hiện với sự phối hợp, hỗ trợ của Phòng Kinh tế Thành phố và Trung tâm Hành động vì Đô thị.

     Trải qua lớp tập huấn về quy trình sản xuất rau hữu cơ 15 tuần, nhóm Rau hữu cơ Thanh Đông đã chính thức bước vào sản xuất từ tháng 4.2014. Các thành viên trong nhóm là những hộ gia đình đã cùng sinh sống tại thôn Thanh Đông từ rất lâu - giờ đây họ cùng nhau lập nhóm, xây dựng qui chế hoạt động nhóm và cùng nhau thảo luận, bàn bạc các công việc chung của nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm đều được phân công công việc và trách nhiệm rõ ràng, bác Phạm Mèo là người có uy tín, nhiệt tình - đã được cả nhóm bầu làm nhóm trưởng.

 

     Các thành viên tham gia nhóm sản xuất rau hữu cơ Thanh Đông gồm:

 

1. Phạm Mèo

Sinh năm: 1953

Chức vụ: Nhóm trưởng

 

2. Nguyễn Văn Chức

Sinh năm: 1955

Chức vụ: Nhóm phó

Kiểm soát đầu vào sản phẩm

 

 

3. Lê Nhương

Sinh năm: 1953

Chức vụ: Thành viên - Kiểm soát đồng ruộng

- Marketing

 

4. Đinh Thị Mài

Sinh năm: 1954

Chức vụ: Thành viên - Kiểm soát đồng ruộng

 

 

 

 

5. Huỳnh Tư

Sinh năm: 1953

Chức vụ: Thành viên - Kiểm soát đồng ruộng

 

6. Đinh Thị Tồn

Sinh năm: 1952

Chức vụ: Thành viên - Kiểm soát thu hoạch

và bán sản phẩm

 

 

 

7. Nguyễn bé

Sinh năm: 1951

Chức vụ: Thành viên - Kiểm soát đồng ruộng

 

8. Phạm Thiệu

Sinh năm: 1937

Chức vụ: Thành viên - Kiểm soát đồng ruộng